Blogg

Varumärkesregistreringsintyg

Varumärkesansökningsnummer 2020/04199 lämnades in den 24 juni 2020 och registrerades den 08/08/2020 under nummer 609535. Meddelandedag 2020-08-04. Patent- och registreringsverket intygar att det varumärke som visas ovan registreras i varumärkesregistret med den information som anges på baksidan av certifikatet. Patent- och registreringsverket 2020-08-04.

              Peter Strömbäck Generaldirektör: Kashif Shahzad med Fybernots Rudeboksvägn 862 226 55 Lund Org.nr: 19790228-5332 Varor och tjänster: 24: Textilier för dekoration; sänglinne och filtar. 27: Mattor av fibermaterial. Invändningstid Om någon invänder mot registreringsbeslutet kan registreringen återkallas helt eller delvis. En sådan invändning måste ha mottagits av PRV inom tre månader från dagen för tillkännagivandet. En varumärkesregistrering är giltig i tio år För ansökningar till och med 31/12/2018: En varumärkesregistrering är giltig i tio år från registreringsdatumet. Därefter kan registreringen förnyas med ytterligare tio år i taget. En ansökan om förnyelse kan göras tidigast sex månader före utgången av tioårsperioden och mot en högre avgift senast sex månader därefter. Inom samma period måste avgiften betalas. För ansökningar från 1 / 1-2019: En varumärkesregistrering är giltig i tio år från inlämningsdagen. Därefter kan registreringen förnyas med ytterligare tio år i taget. En ansökan om förnyelse kan göras tidigast sex månader före utgången av tioårsperioden och mot en högre avgift senast sex månader därefter. Inom samma period måste avgiften betalas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *